Ceny

Sandomierska 4, Opole – cena podstawowa

Lokale biurowe parter cena 27,50-30,00 zl/m2

Lokale biurowe 1 piętro cena 25,00-27,50 zł/m2

Dokładne ceny za dany lokal: patrz oferta” lokale biurowe nieumeblowane”

Pokoje gościnne patrz oferta „Pokoje gościnne częściowo umeblowane „.


Do kwoty czynszu doliczane będą dodatkowo:

  • Opłaty typu (woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna) wg wskazań licznika oraz ryczałt za wywóz śmieci na koniec każdego miesiąca.
  • Koszty zarządu budynkiem 0,55 zł/m2 lokalu +VAT.
  • Ryczałt za utrzymanie czystości w budynku 0,60 zł/m2 + VAT
  • Refakturowane opłaty lokalowe w wysokości ustalanej przez Urząd Miasta w wysokości ok 1,89 zl/ m2 brutto
  • Dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych strony ustalają kaucję w wysokości 2 miesięcznego czynszu + media, lub inne zabezpieczenie (np.: poręczenia bankowe).

Konsularna 1, Opole – cena podstawowa

– MAŁE POKOJE GOŚCINNE „KAWALERKI” 1-2 osobowe

Cena: 850-950 zł / miesiąc (w pełni umeblowane)

– LOKALE O WYSOKIM STANDARDZIE

Cena: 1100-1800 zł / miesiąc.

– LOKALE LUKSUSOWE

Cena 2600-4000 zł / miesiąc.

– LOKALE BIUROWE

Cena 30 zł/m2

Wyposażenie w komplet mebli dostosowany do potrzeb wynajmującego,
aneks socjalny: zlewozmywak, lodówka.

1-2 łazienki zależnie od wielkości lokalu.


Taryfy za ciepło:

Rozliczenie centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) następuje na koniec miesiąca kalendarzowego.

Kwota do zapłaty zostaje ujęta w fakturze kolejnego (następnego) miesiąca. Nowe taryfy są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego po zatwierdzeniu wielkości taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W terminie 14 do 45 dni dostawca ma obowiązek zastosować się do nowych taryf.

Od tego momentu wprowadzimy rozliczenie c.o. i c.w.u. w sposób przyjęty przez ECO Opole.